Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Blog Adama Czyżewského/  Nejnovější trendy na ropných trzích
Velikost textu:  A AA
Nejnovější trendy na ropných trzích

07-11-2018  

 

 

Obavy, že americké sankce proti Iránu způsobí nedostatek nabídky, zavinily prudký narůst cen ropy. Od poloviny srpna do začátku října cena ropy Brent narostla o 25 %, z 68 dolarů až na 86 dolarů. Když nepokoje zmizely, cena zase klesla o 17 %, na 75 dolarů, všechno během měsíce – je to nejrychlejší pokles za víc než rok. Situace na celosvětových trzích s palivy byl neméně zajímavý. Na začátku září trh ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antverpy) zažil dost nečekaný obrat: ceny motorové nafty rychle stoupaly, v souladu s růstem cen ropy, naopak ceny benzínu začaly klesat, takže po měsíci byly nižší než ceny motorové nafty. Tento neobvyklý poměr mezi cenami benzínu a nafty může ještě nějakou dobu trvat, nezávisle na tom, jak se budou vyvíjet ceny ropy.

Ale podívejme se nejprve na cenu ropy. 4 listopadu vstoupil v platnost celosvětový zákaz dovozu iránské ropy a druhý den se svět dozvěděl, že několika zemím (Čína, Indie, Itálie, Řecko, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Turecko) byla udělena šestiměsíční výjimka. Trh musel tuto situaci vstřebat dříve, protože ceny ropy zůstaly více méně nezměněné, i když byly na nejnižší úrovni za víc než rok.  Nebo je to jenom další ticho před bouří?

Abychom lépe pochopili, proč se už neočekává další růst ceny ropy, musíme se nejdřív podívat na jejich makroekonomické prostředí. Potom zkusíme předvídat, jak se to může změnit během několika dalších čtvrtletí.

Riziko snížení globální poptávky po ropě a motorových palivech
Poptávka po ropě se dlouho držela. Do konce tohoto roku se zvětší o 1,6 mbd a očekává se, že bude během příštího roku nadále růst asi o 1,5 mbd za rok. Tyto čísla ovlivňují očekávaný růst, za který nesou odpovědnost nové regulace Mezinárodní námořní organizace IMO (International Maritime Organization). Bez tohoto faktoru by byla poptávka menší, hlavně z důvodu rizika ekonomického poklesu mimo USA. Pokračující obchodní válka mezi USA a Čínou, napětí v Turecku a Saudské Arábií, a také narůstající rizika v Evropské Unii (Itálie čelí rozpočtové krizi a nepodařilo se dosáhnout žádného průlomu ve vyjednáváních o Brexitu) zhoršují perspektivy rozvíjejících se ekonomik a eurozóny. Stav rozvíjejících se ekonomik má silný vliv na poptávku po ropě a motorových palivech, a ohrožení v eurozóně ovlivňuje cena amerického dolaru, která zase zvyšuje ceny ropy a paliv v jiných měnách než je dolar. Vysoká cena ropy je faktor, který omezuje poptávku. Mnoho mezinárodních organizací, včetně OPEC, měnilo své prognózy poptávky po ropě a palivech směrem dolů. Výsledky amerických voleb v polovině volebního období v půlce listopadu jsou už známé, ale pořád se neví, jak to ovlivní americkou mezinárodní politiku Trumpovy vlády, a zda napětí mezi USA a Čínou naroste nebo naopak povolí.

Celková produkce ropy přesáhla očekávání. Největší růst byl zaznamenán v USA, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Rusko se ale také dočkaly významného zlepšení výsledků. Podle IHSM, USA v srpnu vyprodukovaly přes 11 mbd ropy, tj. 1,5 % nad očekávání. Při růstu objemu výroby o 1,3 mbd ve srovnání s prosincem 2017, USA jsou už teď největším producentem ropy na světě a mají významný potenciál pro zvýšení produkce v nejbližších letech. Protože většina amerických ropných polí není napojena na síť ropovodů, možnost těžařských firem efektivně převážet břidlicovou ropu z centra do mořských přístavů je vážně omezena důsledkem úzkých hrdel – proto většina americké ropy musí být zpracována doma, a exportují se pouze nadbytečné paliva, hlavně benzín. Očekává se, že příslušná infrastruktura se zlepší ve druhé polovině roku 2019. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvě členské země OPEC, které také navýšily produkci. Pokud ji ale budou zvyšovat bez navýšení kapacit, jejich přebytečné kapacity – bezpečnostní polštář globálního trhu s ropou – se ještě omezí. Současně jsou počítány na méně než 2 mbd, což je úroveň považována už teď za nebezpečně nízkou, a její další snižování může vést ke znepokojení ohledně možností těchto zemí udržet současnou úroveň dodávek, a to může vést k dalšímu tlaku na růst cen. Produkci navýšilo také Rusko, ale udržení tohoto trendu by vyžadovalo investice do nových polí, stejně jako v případě Saudské Arábie. Další zemí, která zvýšila produkci je Nigérie, odkud PKN ORLEN nedávno trochu ropy koupil. Není ale vůbec jasné, jestli Nigérie bude schopná produkci na současné úrovni udržet.

Export iránské ropy klesl pravděpodobně méně, než se očekávalo, ale znalci poukazují, že jedině Irán ví, kolik ropy vlastně vyváží. Tak nebo tak, scénář s nulovým exportem není pravděpodobný. Spíš tržby Iránu z exportu ropy v USD klesnou na nulu, což vážně omezí jeho přístup k americké měně. Země, které zatím nejsou zahrnuty do zákazu dovozu, např. Indie, mohou založit účet escrow, na který budou platit za iránskou ropu. Irán by mohl použít kredit z takového účtu na zakoupení omezeného výběru zboží a služeb v Indii, jako je jídlo, léky a ostatní humanitární zásoby.

Z důvodu značné nejistoty ohledně toho, jak se tyto faktory budou vyvíjet během dalších čtvrtletí, cena ropy má tendenci prudce reagovat na každou novou zprávu. Říjnové předpovědi odráží obecný konsensus, že cena ropy do konce tohoto roku naroste, ale liší se významně v názoru, jak daleko zajdou. Nelze také vyloučit, že se OPEC rozhodne pro omezení produkce, pokud se cena ropy udrží na současné nízké úrovni delší dobu. Saudská Arábie přece ohlásila, že cena ropy na úrovni 80 dolarů za barel neohrožuje dlouhodobou poptávku.

Prognózy už teď berou v potaz výsledky regulací přijatých IMO s cílem omezit emise síry v souvislosti s námořní přepravou ze současných 3,5 % na 0,5 % do března 2020. V praxi to povede k růstu poptávky po středních destilátech, tj. motorové naftě, na straně námořních přepravců, což znamená soupeření o zásoby se silničními přepravci. Nejsou velké pochyby o tom, že se chystá prudké zvýšení cen motorové nafty. Podle znalců ale poptávka po motorové naftě nepůjde uspokojit jenom maximálním využitím stávajících kapacit rafinerií. Budou se muset také navýšit výrobní kapacity, což povede k větší poptávce po ropě, hlavně po těch těžších, ze kterých se dá získat více středních destilátů. V důsledku toho se cena těžší ropy zvýší, ve srovnání s lehčími druhy, jako je americká břidlicová ropa.

I když objem dodávek souhlasí s úrovní poptávky, existuje nedostatek těžkých druhů ropy. Může se to vysvětlit geopolitickými riziky, a právě proto jsou teď zahajovány projekty upstream skoro výhradně v Severní Americe, ale tenhle region produkuje především lehkou a ultra-lehkou ropu. Jinde projekty upstream vyžadují větší kapitál, protože ropná pole se nachází v potenciálně nestabilních lokalitách, kde na získání ropy bude třeba 3 až 5 let. Co více, finanční instituce mají čím dál tím menší zájem o konvenčních projektů souvisejících s průzkumem a těžbou, protože mají jiné dlouhodobě zajímavější investiční možnosti. A pokud nebudou žádné nové investice do upstreamu, výnosy z provozovaných polí budou pravidelně klesat. Současná rychlost poklesu je skoro 3 mbd, a právě tolik nové ropy se musí objevit, aby se udržela globální úroveň produkce. Mezitím, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po ropě a motorových palivech, se musí navýšit produkce. Na druhé straně, v USA – kde jsou běžné nekonvenční technologie průzkumu a produkce břidlicové ropy – projekty upstream fungují podle úplně jiných pravidel. Ropy hledá a těží více než deset tisíc malých, nezávislých společností, a výsledné náklady na jeden projekt jsou významně nižší než v případě konvenční výroby. Doba k získání první ropy je také poměrně krátká, 3 až 6 měsíců, a 80 % získaných rezerv je vytěženo během prvních dvou let produkce, což znamená, že k zajištění budoucích zisků mohou být využity forwardové smlouvy. Důležitá je také nepřítomnost geopolitického rizika, stejně jako v případě Kanady. Není divu, že většina globálních investic do upstreamu je soustředěna v Severní Americe, a USA zodpovídají za největší růst v dodávkách ropy. Očekává se, že produkce v roce 2018 naroste o celkem 1,5 mbd, tj. v míře odpovídající růstu globální poptávky. Druhá v pořadí je Kanada, kde produkce ropy naroste asi o 300,000 bd. Podobná úroveň růstu byla hlášena v Saudské Arábii, i když jí nelze připsat investičním projektům, ale spíše politice království ve věci řízení volných kapacit.

Nedostatek investic v projektech upstreamu mimo Severní Ameriku představuje vážné riziko pro přírůstkové dodávky za 3–5 let, co odpovídá průměrné době první produkce z konvenčních polí. To může mít negativní vliv na ceny benzínu, jehož přebytek má narůstat.

Americká břidlicová ropa je už teď problémem, protože je to druh velmi lehký a sladký, který dává skoro dvakrát více lehkých destilátů, jako benzín a letecké palivo (cca 60 %), než ropa typu Brent (cca 33 %). Mezitím globální poptávka po ropě závisí na poptávce po motorové naftě, neboť ta pohání ekonomický růst, zatímco dodávky benzínu jsou celosvětově příliš velké. Americké rafinérie postavené v dobách před získáváním břidlicové ropy, byly stavěny tak, aby zpracovávaly těžší druhy ropy z Jižní Ameriky. Souhlasí s nákupem lehké břidlicové ropy jedině s velkými slevami. Riziko přebytku lehké ropy přimělo americkou vládu ke zrušení zákazu exportu ropy. Zpočátku, poté co byla liberalizována exportní politika, došlo k logistickým problémům souvisejícím s dodávkami ropy z pevninských polí do přístavů, protože americké ropovody byly vyhrazeny pouze na export paliv. V současné době velkého přílivu břidlicových ropných investic a růstu produkce, byl pozdržen vývoz ropy z Permské kotliny kvůli logistickým problémům. Ropa, která by mohla být dodána na lodě, musela být prodána místním rafinériím, které jí chtěly kupovat výhradně se slevou asi 20 dolarů za barel ve srovnání s cenou WTI, což znamená 30 dolarů za barel ve srovnání s cenou Brent. Do konce srpna část přebytečného benzínu na trhu byla spotřebována lokálně v USA, ale po ukončení řidičské sezóny byly velké objemy benzínu exportovány na druhou stranu Atlantiku, což způsobilo tlak na snížení cen benzínů na trhu ARA. 

A co nás čeká? Cena ropy by měla být v nejbližší době hodně proměnlivá. Na jedné straně nové regulace IMO mohou vést ke zvýšení poptávky po ropě, ale na druhé straně může i ona zpomalit kvůli obecnému globálnímu zpomalení a vysokým cenám ropy. Dlouhodobě cena ropy ovlivní nedostatek investic do upstreamu mimo USA. Z těchto důvodů, i přes cenové fluktuace, benzín zůstane levnější než motorová nafta tak dlouho, dokud nebudou překonány logistické výzvy, které omezují export břidlicové ropy ze Severní Ameriky.
   

Autor: Adam B. Czyżewski, hlavní ekonom PKN Orlen

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL