Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Blog Adama Czyżewského/  Závislosti, které rozhodují o trhu s ropou
Velikost textu:  A AA
Závislosti, které rozhodují o trhu s ropou

14-05-2020  

 

 

 

 
 
 
Není nutné nikoho přesvědčovat o tom, že je těžké předpovídat, jak se budou měnit ceny ropy. Nemůže za to nedostatek znalostí o mechanismech, jež utvářejí ceny ropy a paliv, ale výskyt nepředvídatelných událostí, které mění vztahy mezi poptávkou a nabídkou. Globální síť spojuje místní trhy s ropou a palivy a světovými hospodářstvími. A způsobuje, že máme co do činění s motýlím efektem. Symbolický nedovařený netopýr z Wuchanu způsobil, že 20. dubna 2020 v Cushingu v USA museli ti, kteří prodávali barely s ropou hodně zaplatit za to, aby se jich zbavili. Od té doby se objevuje řada publikací, jež se snaží vysvětlit pravidla vládnoucí na tomto specifickém trhu. Jde o to, že ďábel tkví v detailech, které se vyplatí znát.
 
Spotové ceny pro ropy WTI a Brent jsou stanovované jiným způsobem.
 
Spotová cena je cena na fyzickém trhu s krátkou lhůtou dodání, tedy je to cena transakce v konkrétním místě a čase, kdy ropa změní vlastníka s typickou dynamikou tržního obratu.
 
Spot znamená totéž jako „na místě“, kde je kótovaná cena. Pro WTI spot je to město Cushing ve státě Oklahoma. Tam stále probíhají fyzické transakce s prodejem/převzetím zboží na místě (prodávající a kupující musejí mít prostory ve skladu).
 
Pro Brent spot je obchodovacím místem Severní moře, protože ropa se neustále nakládá na lodi a náklad často mění vlastníka. Cenu spot určují mj. agentura Platts a Argus na základě mnoha informací, které pocházejí jak z fyzického, tak i papírového trhu (o tom za chvíli). Platts určuje spotovou cenu ropy zvanou Dated Brent. Ocenění vychází ze srovnání fyzické ceny ropy ze Severního moře z koše zahrnujícího pět druhů (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk a Troll). Termín znamená „datovaný Brent“ a vztahuje se k fyzickým druhům ropy v Severním moři, kteří mají stanovené termíny dodávek. Datovaný náklad ropy je často před dodáním do rafinérie několikrát koupený a prodaný. Analýza obchodních transakcí, kterou provádí Platts, končí zveřejněním kótováním Platts Dated Brent - každodenního odhadu ceny Dated Brent na trhu s ropou v Severním moři.
 
Donedávna byly spotové ceny a ceny v termínových kontraktech na první měsíc prakticky identické. Proč se teď mezi těmito cenami objevily velké rozdíly? 
 
Běžné spotové ceny a ceny na burzách surovin v termínových kontraktech front month (na první měsíc) jsou velmi podobné, ale nikoli stejné. Občas se objevují patrnější rozdíly - obvykle při silných otřesech na trzích s ropou, protože fyzický trh a papírové trhy reagují na signály v různém tempu. Důvodem jsou obvykle mj. rozdíly v ocenění nákladů na skladování (očekávaných ve chvíli vzniku kontraktu a realizace dodávky). Kriticky důležitý je tu také úhel forwardové křivky. Spolu s růstem tohoto úhlu (slangově tomu říkáme zestrmění křivky) se totiž zvyšují rozdíly mezi spotovými cenami a cenami futures. Tento jev se vyskytuje ve chvíli, kdy dochází k výraznému zvýšení nabídky na spotovém trhu, kterou je potřeba rychle uskladnit. Pobídkou k zvýšení množství zásob je právě zestrmění forwardové křivky. Dochází k tomu v důsledku příslušně hlubokého poklesu spotových cen. Rozdílům spotových a futures cen je víc vystavená cena ropy WTI kvůli existenci jediného fyzického místa kótování ceny (v Cushingu) a nutnost fyzicky ropu převzít po datu splatnosti kontraktu, což je spojené s dalšími náklady na skladování, obzvláště pro obchodníky, kteří na tuto možnost nejsou připraveni.
 
V případě ropy Brent není povinnost fyzicky dodávku převzít, z kontraktů se lze finančně vyvázat.
 
21. dubna cena ropy WTI klesla na fyzickém trhu do záporných hodnot. Jak se to stalo?
 
Finanční obchodníci nejsou připravení na fyzické převzetí barelů ropy. Vyhýbají se pozicím na fyzickém trhu tak, že termínové kontrakty prodávají fyzickým dealerům před termínem jejich splatnosti. Ne všem se to podařilo. Ti, kteří by museli v květnu ropu fyzicky převzít, protože ji neprodali, by museli nést další náklady na její skladování, v těžko předvídatelné výši, za situace, kdy pro ni nejsou odběratelé (ropa mění vlastníky a přitom leží ve skladu). Raději se jí zbavili za náklady, jejichž výši znali (tedy zápornou cenu - zaplatili kupujícím za odběr ropy).
 
Jak funguje obchod s termínovými kontrakty na ropu?
 
Termínové trhy zajišťují likviditu na fyzickém trhu s ropou. Díky termínovým kontraktům trh s ropou snadno absorbuje přebytky (struktura cen na různé termíny je nakloněná jejich skladování) a zbavuje se jich. Možnost zajistit se před proměnlivou cenou ropy působí stabilizačně na ziskovost těžby a na ziskovost výroby paliv. Kontrakty vystavují clearingová centra. Prodejní kontrakt je finanční produkt, který obsahuje standardizovaný objem ropy. Cenu ropy v kontraktu stanovuje trh. Kupující nabývá kontrakt za tržní cenu a zavazuje se odebrat konkrétní objem ropy v uvedeném termínu. Před termínem splatnosti kontraktu je tento závazek opcí, které se lze zbavit prodejem kontraktu. V den splatnosti kontraktu tato opce končí a vlastník kontraktu má povinnost převzít fyzickou dodávku ropy, která mu bude doručena v prvním (druhém, třetím) měsíci po datu ukončení kontraktu.
 
Jak moc je ropa vystavená spekulacím? Není to občas tak, že tržní cena se odchyluje od reálné hodnoty?
 
Transakcím na termínových trzích s ropou se slangově říká spekulace. Cena ropy není vůči spekulacím imunní, protože finanční obchodníci diskontují v cenách kontraktů veškeré dostupné informace, které mohou mít vliv na podmínky poptávky a nabídky nebo je měnit, a tím i na cenu ropy.
 
Důležité je časové období, kterým se díváme na trh a na cenu ropy. Finanční i fyzičtí obchodníci neustále trhy sledují a okamžitě reagují na jakoukoli novou informaci. Zatímco těžařský průmysl a výrobci paliv (rafinérie) vnímají ceny ropy pouze v měsíčních, čtvrtletních a ročních obdobích. V těchto obdobích jsou ceny méně závislé na změnách a více závisí na základních faktorech, jako jsou reálná poptávka, těžba nebo změna zásob. O skutečných změnách těchto faktorů se dozvídáme se zpožděním, občas i několikaměsíčním (PKB, změny globálních zásob).
 
Výzkumy ukazují, že spekulace pouze posilují pohyby cen ropy vyplývající z vyhodnocení základních faktorů. Jinými slovy - spekulanti nemění trendy vyplývající ze základních parametrů jako objemy těžby, náklady na těžbu, objemy spotřeby, stav zásob atd.
 
Tržní cena ropy osciluje kolem její reálné hodnoty - jeden den je vyšší, druhý nižší, ale v průměru musí být taková, aby zajistila rentabilitu těžby na úrovni budoucí spotřeby.  Pokud bude příliš nízká, bude klesat nabídka a cena půjde nahoru (jako tomu bylo v letech 2005-2010).  Když je příliš vysoká, objevují se nové technologie, které zvyšují potenciál těžby, ropy bude příliš mnoho a cena půjde dolů (jako tomu bylo od poloviny roku 2014 do roku 2017).
 
 

 

Autor: Adam B. Czyżewski, hlavní ekonom PKN Orlen

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL