Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Blog Adama Czyżewského/  WTI pod nulou. Jak se to stalo?
Velikost textu:  A AA
WTI pod nulou. Jak se to stalo?

22-04-2020  

 

 

 
 
Dne 20. dubna cena ropy WTI klesla pod nulu. Pokusíme se vysvětlit, jak k tomu došlo a co můžeme očekávat v bližší i vzdálenější budoucnosti.
 
 
Začneme tím, kolik stojí ropa WTI a ropa Brent. Obvykle máme na mysli průběžné kótování těchto druhů, které můžeme najít na internetu. Nejsnáze najdeme běžný kontrakt Brent futures na burze ICE, v případě WTI na burze NYMEX, tedy na dodávku v prvním měsíci. V praxi tato cena, která pochází z termínového trhu, je brána tak, jako by informovala o průběžné ceně na fyzickém trhu. Ale cena na fyzickém trhu s ropou pochází z úplně jiného zdroje. V případě ropy Brent je to kótování Dated Brent podle S&P Global Platts a v případě WTI kótování na fyzickém trhu s ropou v Cushingu v Oklahomě.
 
 
Mezi těmito cenami je několik zásadních rozdílů, které stojí za pozornost.

- V prvním případě jde o cenu ropy na papírovém trhu, ve druhé se jedná o cenu na fyzickém trhu.

- Ceny na obou trzích dělí to, kolik času uplyne od nákupu ropy po její dodávku. Na fyzickém trhu se kupuje a odebírá ropa ve stejném okamžiku. Na papírovém trhu se kupuje ropa s odloženou dodávkou, k níž dojde v měsíci uvedeném v kontraktu.

- Na rozdíl od ropy Brent jsou kontrakty WTI dodávané fyzicky, tj. majitel kontraktu v den jeho skončení opravdu dostane barely ropy.
 
 
Donedávna se ceny ropy v hlavních kontraktech a ceny na fyzickém trhu (spot) nelišily. Rozdíl způsobil až bezprecedentní nárůst nabídky ropy, který překračoval běžnou spotřebu (ta navíc kvůli pandemii klesla o 30 mbd, tedy o 30 %), a bleskově se plnící dostupné skladovací objemy (odhaduje se, že se zcela zaplní v květnu). Pokud ropu nejde prodat ani skladovat, pak je nutné snížit těžbu. Právě perspektiva ubývajících skladovacích prostor vedla k tomu, že ceny na fyzickém trhu se odtrhly od cen v hlavních kontraktech. Zpočátku to byl výsledek vypovězené dohody o omezení těžby, po níž de facto došlo k zvýšení nabídky ropy na trhu a následně přesvědčení, že uzavřená dohoda o stažení z trhu nezanedbatelných 10 mbd na začátku května, se střetává s třikrát větším poklesem poptávky, což nestačí k zamezení nekontrolovatelného snížení těžby, způsobeného poklesem cen ropy na fyzickém trhu pod náklady na těžbu (pohybujícími se pod 20$/b).
  
 
Proč cena ropy WTI v hlavních kontraktech klesla hluboko pod nulu? Dne 21. dubna skončil kontrakt WTI na první měsíc, který se týká ropy dodávané v květnu. Od 22. června se kontrakt WTI na první měsíc bude týkat dodávky v červnu a skončí v květnu. Na rozdíl od ropy Brent jsou kontrakty WTI dodávané fyzicky, tedy majitel kontraktu v den jeho ukončení fakticky obdrží barely s ropou. Na trhu s ropou je obvykle řada finančních hráčů, kteří nemohou fyzickou dodávku převzít, proto musejí prodat termínové kontrakty před jejich ukončením zájemci o fyzickou ropu. V Cushingu v Oklahomě, kde se obchoduje s WTI ropou už pravděpodobně v květnu nebudou volné skladovací kapacity. V souvislosti s tím se majitelé termínových kontraktů s dodávkou na květen, které končily 21. dubna, zoufale snažili prodat fyzickou ropu zájemcům, kteří by si ji mohli převzít a pak odprodat za vyšší cenu. Hluboce záporná cena kontraktu znamená, že takoví zájemci neexistovali.
 
 
Tento cenový incident, bezprecedentní v historii ropy, ukazuje, jak brutálně funguje pravidlo nabídky a poptávky. Protože se země, které těží ropy, nedokáží domluvit a snížit těžbu v míře odpovídající poklesu poptávky po ropě, tedy o 30 mbd, nastane redukce na trhu, kde na určitou dobu dojde na fyzických trzích k poklesu ceny ropy pod náklady na její těžbu.  Teoreticky by stačil pokles ceny ropy Brent na 10-15$/b, když náklady na těžbu na většině ropných polí jsou pod 20$/b a perspektiva udržení této úrovni od těžařů vynutila snížení těžby v příslušném rozsahu. Teoreticky by z trhu měli vypadnout hráči s největšími náklady na těžbu. V praxi, když k takové situaci dojde, budeme mít co do činění s mnohem hlubšími poklesy cen, které se dotknou všech dodavatelů ropy, bez výjimky. Obdobní velmi nízkých cen bude určitou dobu trvat a bude velmi kolísavé. Jedinou syntetickou informací o rozsahu omezení těžby bude informace o snižujících se zásobách, která se objevuje s velkým zpožděním. Trh ropy se stane velmi citlivým na fluktuaci stavů ropných zásob (poblíž maximálních úrovní) a každý pokles bude signálem k nárůstu cen.
 
 
Průměrná cena ropy Brent na fyzickém trhu byla od 30. března do 20. dubna  20$/b s minimem kótovaným v tomto období na úrovni 15$/b dne 1. dubna.  Dne 20. dubna opět klesla pod 20$/b. Nevíme, k jakým omezením těžby došlo v důsledku nízkých cen ropy a perspektivy hlubších poklesů. Nevíme, kdy poptávka po ropě začne růst a jak velký ten nárůst bude. Jestli nabídka ropy vyváží spotřebu před nebo po naplnění skladovacích kapacit. Nedokážeme předvídat, jak se dál bude vyvíjet pandemie. Kdyby křivka globální poptávky klesla v květnu na své minimum, odhady hovoří o tom, že by následoval pomalý růst cen, který by na fyzickém trhu Brent dosahoval 25-35$/b na konci roku 2020 a určitě o 10 dolarů víc na konci roku 2021. Na trhu budou ležet obrovské zásoby ropy ve skladech a v ložiscích (důsledek omezení těžby).   
 
 
Co se bude dít dál? Už víme, že těžařský ropný průmysl všude na světě vyjde z tohoto kolapsu notně pošramocený, podobně jako země žijící z vývozu ropy. Omezení investičních nákladů na průzkum a těžbu a také na údržbu stávajících polí v dobrém stavu spolu s odstavením stávajících ropných polí povedou k tomu, že křivka budoucí těžby ropy se výrazně sníží, obzvláště v horizontu 3-5 let. Bude pak poptávka převyšovat nabídku, což se na trh projeví nárůstem ceny ropy? To nikdo neví. S odpovědí vyčkáme na reakci poptávky. Lekce ze všech předchozích ropných šoků vedou k závěru, že poté došlo k trvalému omezení poptávky po této surovině. Bude tomu tak i tentokrát? Uvidíme.
 

Autor: Adam B. Czyżewski, hlavní ekonom PKN Orlen

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL