Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Vzdělávání
Velikost textu:  A AA
Vzdělávání

CSR_Edu_CZ.jpg


Jako lídr petrochemického i rafinérského průmyslu a významný zaměstnavatel v České republice usilujeme o zvyšování povědomí veřejnosti o významu chemie v každodenním životě, snažíme se zintenzívnit zájem mladé generace o studium chemie a podporujeme studenty a školy v jejich studijním a vzdělávacím úsilí. Každoročně navštíví výrobní areály skupiny ORLEN Unipetrol v rámci exkurzí přes tisíc studentů a okolo 100 studentů absolvuje praxi nebo placenou brigádu. Stipendia na podporu svého studijního úsilí obdrželo 111 středoškolských a vysokoškolských studentů. Celkově ORLEN Unipetrol se svoji nadací mezi studenty a šk​oly rozdělili v uplynulém školním roce bezmála osm milionů korun.

Koncept EDU 360 zaměřený na komplexní podporu vzdělávání je popsaný zde.

 

​Nadace Unipetrol

​​
 

Významným rozšířením vzdělávacích aktivit skupiny ORLEN Unipetrol bylo v roce 2017 založení  Nadace U​nipetrol na podporu středoškolských a vysokoškolských studentů a středních škol. Během dosavadního působení rozdělila v rámci stipendijního programu 6,5 milionů Kč mezi 196 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů. V rámci grantového programu rozdělila 8 milionů Kč 49 středním školám z celé republiky na podporu vzdělávací a vědecké činnosti. V rámci pedagogického grantu rozdělila 770 tisíc Kč mezi 18 pedagogů.

 

Popularizujeme chemii mezi žáky základních škol


​​

 
Prostřednictvím projektu EDUbus, který aktivizuje zájem žáků o chemii netradičními metodami ve speciálně upravené mobilní laboratoři, oslovila Nadace Unipetrol 3 200 žáků. Show Báječný den s chemií již shlédlo celkem 4 700 žáků.
 

 

Podporujeme​ střední školy a jejich studenty
​​
 
 

Podporujeme také odborné střední školy v regionech naší působnosti. Jsme partnerem Střední školy EDUCHEM v Meziboří u Litvínova Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas v Litvínově. Finančně podporujeme školy ve vzdělávacím úsilí a jejich studenty ve studiu. Ve školním roce 2018/2019 jsme zorganizovali pro více než 1000 studentů exkurze do výrobních závodů. Na konci května navíc v neratovické chemičce Spolana vyvrcholil druhý ročník tříměsíční soutěže Výzva pro chemika, které se zúčastnilo 85 studentů z 11 základních škol Středočeského kraje.

 
 

Jsme dlouhodobým part​nerem VŠCHT Praha

​​
 

Hlavním cílem dlouhodobé spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha (VŠCHT), která trvá již 18 let, je popularizovat chemii mezi mladými lidmi, pomoci VŠCHT ve vzdělávacích aktivitách a formou stipendií podpořit její studenty ve studijních aktivitách. Mezi společné aktivity p​atří například projekt Hodina moderní chemie, během které studenti VŠCHT vystupují na základních a středních školách po celé České republice s interaktivní ukázkovou hodinou plnou pokusů. Mezi další společné projekty patří každoroční Chemická olympiáda pro studenty nejvyšších ročníků středních škol. Na vzdělávání pedagogů jsou zaměřeny projekty Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol a Podzimní škola učitelů chemie. V rámci projektu Studentská vědecká konference jsou každým rokem finančně odměňováni studenti středních škol za nejlepší prezentace.

  
 

Univerzitní centrum

​​

Dlouhodobá spolupráce s VŠCHT, která začala v roce 2002, vyvrcholila v roce 2015 založením Univerzitního centra VŠCHT Praha – ORLEN Unipetrol, které sídlí přímo ve výrobním areálu ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Vysokoškolští pedagogové v něm propojují teoretickou výuku s praxí.

Další informace: https://studuj-v-litvinove.vscht.cz/

 
 

Studentská vědecká konference

​​
 

Další aktivitou na podporu studijního úsilí a rozvoj zkušeností je Studentská vědecká konference, kterou organizujeme od roku 2015 ve spolupráci s VŠCHT a vědecko-výzkumným centrem ORLEN UniCRE. Každoročně koncem měsíce listopadu se koná konference, na které studenti prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami. 

Další informace: https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/svk

  
 

Cesta za tajemstvím ropy

​​
 

Cesta za tajemstvím ropy otevírá virtuální brány do rafinérie v areálu chemického závodu v Litvínově. Tento interaktivní program popisuje zpracování ropy a výrobní procesy. Přestože je určen především pro základní a střední školy, stává se díky výkladu učitele (vytvořeného v programu) přínosným a zajímavým nástrojem, který zájemce seznámí s jednotlivými procesy, které se v litvínovské chemičce odehrávají. Program si můžete prohlédnout přímo v online verzi.

 
 

Zažij chemii

​​
 

Chemie nemusí být nudný obor. Přesvědčit se o tom mohou studenti základních a středních škol. Připojte se k nám a staňte se naším fanouškem na facebookové stránce www.facebook.com/zazijchemii, kde je možné sledovat soutěže o zajímavé ceny, nové akce nebo videa.  

 
 

Partner Národního technického muzea

​​
 

Od roku 2013 je součástí expozic Národního technického muzea expozice nazvaná Chemie kolem n​ás. Tato část se těší u návštěvníků muzea velké oblibě. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908 a byly zde vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.

Další informace: http://www.ntm.cz/expozice/chemie-kolem-nas​

 
​​​​
​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL