Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Lidé
Velikost textu:  A AA
Lidé
CSR_People_CZ.jpg 
 

​Lidmi jsou zde míněni naši zaměstnanci.

Neustále usilujeme o to, aby chování zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol bylo vždy etické, transparentní a legální a aby odpovídalo platným zákonům a hodnotám naší společnosti. Veškerá naše obchodní činnost je založena na osvědčených postupech správy a řízení společností a klademe při ní důraz na bezpečnost a ochranu životního prostředí s cílem zajistit udržitelný růst pro všechny naše akcionáře. Naše klíčové hodnoty a základní principy jsou:

​ZODPOVĚDNOST

​​

Vážíme si našich zákazníků, akcionářů a zaměstnanců, lidí kolem nás a životního prostředí.


VÝVOJ

​​

Díky našim motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům přinášíme nová řešení.


LIDÉ

​​

Vytváření ​ přidané hodnoty je možné díky lidem a jejich schopnostem, znalostem, odhodlání a otevřenosti.


ENERGIE

​​

Naše energie je klíčem k inovacím a k úspěchu.


​SPOLEHLIVOST

​​

Přinášíme kvalitní výrobky a spolehlivé služby.


Chceme, aby se naši zaměstnanci podíleli na rozhodování o záležitostech týkajících se společenské zodpovědnosti, a pravidelně se dotazujeme na jejich názory, abychom mohli zlepšovat naše pracovní prostředí.

Podporujeme dobrovolnictví. V minulosti jsme usilovali o zapojení našich zaměstnanců do dobrovoln​ických programů. Zpočátku jsme vybírali projekty sami a museli jsme přemýšlet, jak lidi k účasti motivovat. Díky trvalé podpoře dobrovolnických aktivit našich zaměstnanců (placené volno a finanční příspěvky na realizaci projektů) se zapojení našich zaměstnanců do společensky prospěšných programů značně zvýšilo. Pro rok 2020 jsme tedy navýšili rozpočet na dobrovolnictví – naši zaměstnanci si mohu zvolit jakoukoliv společensky prospěšnou činnost a získat na ni peníze. Věříme, že taková příležitost podpoří jejich sounáležitost s jejich komunitou.​

 

​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL