Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Odpovědná firma/  Lidé
Velikost textu:  A AA
Lidé
CSR_People_CZ.jpg 
 
 
 
 

Lidmi jsou zde míněni naši zaměstnanci.

Neustále usilujeme o to, aby chování za
městnanců skupiny ORLEN Unipetrol bylo vždy etické, transparentní a legální a aby odpovídalo platným zákonům a hodnotám naší společnosti. Veškerá naše obchodní činnost je založena na osvědčených postupech správy a řízení společností a klademe při ní důraz na bezpečnost a ochranu životního prostředí s cílem zajistit udržitelný růst pro všechny naše akcionáře. Naše klíčové hodnoty a základní principy jsou:

​ZODPOVĚDNOST

​​

   

 

Vážíme si našich zákazníků, akcionářů a zaměstnanců, lidí kolem nás a životního prostředí.

VÝVOJ

​​

   

 

Díky našim motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům přinášíme nová řešení.

LIDÉ

​​

   

 

Vytváření přidané hodnoty je možné díky lidem a jejich schopnostem, znalostem, odhodlání a otevřenosti.

ENERGIE

​​

   

 

Naše energie je klíčem k inovacím a k úspěchu.

​SPOLEHLIVOST

​​

 

Přinášíme kvalitní výrobky a spolehlivé služby.

 

Chceme, aby se naši zaměstnanci podíleli na rozhodování o záležitostech týkajících se společenské zodpovědnosti, a pravidelně se dotazujeme na jejich názory, abychom mohli zlepšovat naše pracovní prostředí.

Podporujeme dobrovolnictví. V minulosti jsme usilovali o zapojení našich zaměstnanců do dobrovolnických programů. Zpočátku jsme vybírali projekty sami a museli jsme přemýšlet, jak lidi k účasti motivovat. Díky trvalé podpoře dobrovolnických aktivit našich zaměstnanců (placené volno a finanční příspěvky na realizaci projektů) se zapojení našich zaměstnanců do společensky prospěšných programů značně zvýšilo. Pro rok 2020 jsme tedy navýšili rozpočet na dobrovolnictví – naši zaměstnanci si mohu zvolit jakoukoliv společensky prospěšnou činnost a získat na ni peníze. Věříme, že taková příležitost podpoří jejich sounáležitost s jejich komunitou.​

 

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL