Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Odpovědná firma/  Zodpovědný soused
Velikost textu:  A AA
Zodpovědný soused

CSR_RespNeigh_CZ.jpg
 

Naše společnost přispívá k blahobytu komunit tím, že s nimi úzce spolupracuje při řízení společenských důsledků svých obchodních aktivit a neprodleně reaguje na jakékoliv případné pochybnosti týkající se naší činnosti, což nám umožňuje být ještě prospěšnější.

V červenci roku 2019 jsme na Mostecku vyhlásili kampaň Unipetrol lidem,​ v níž jsme vyzvali obyvatele této oblasti, aby podávali návrhy na investice, které by v roce 2020 zvýšily kvalitu života v Mostě a Litvínově.

Celkem jsme obdrželi 260 příspěvků. Porota složená ze zástupců společnosti ORLEN Unipetrol a představitelů měst Most a Litvínov vybrala pro každé město tři návrhy a obyvatelé poté hlasovali, který z nich je ten nejlepší. V roce 2020 byl úspěšně dokončen vítězný projekt v Mostě a v roce 2021 bude vítězný projekt realizován v Litvínově za finanční podpory společnosti ORLEN Unipetrol.

Podpora místních komunit prospívá jak jejich obyvatelům, mezi kterými jsou i naši zaměstnanci, tak místním úřadům, jež často trpí nedostatkem financí. Jsme rádi, že se můžeme podílet na změnách měst k lepšímu.

Když je řeč o komunitách, nesmíme opomenout naši podporu polské menšiny v České republice a naše úsilí o navázání užší spolupráce s česko-polskými organizacemi.​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL