Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Odpovědná firma/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí

CSR_Enviro_CZ.jpg


Každoročně vynakládáme více než miliardu korun do ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Průběžně modernizujeme výrobu, optimalizujeme energetickou náročnost, snižujeme objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidujeme staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %.

Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care)

​​
Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich priorit. V roce 1999 jsme se přihlásili k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). Opakovaně jsme obhájili své závazky, které vyplývají z plnění programu, a Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) nám propůjčil oprávnění užívat logo programu. Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii jsou každoročně projednávány se zástupci odborových organizací a místních i regionálních samospráv.

Certifikace

​​
Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací​​​. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí:
  • Environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001
  • Systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 
  • Systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle ISO 45001
  • Systém hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001
     

Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí

​​
Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou každoročně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny ORLEN Unipetrol (do roku 2006 pod názvem Společná environmentální zpráva). Soupis všech zpráv je uveden v pravé části této stránky.
 
Zástupci skupiny ORL​EN Unipetrol také informují veřejnost o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí. Dále organizujeme Dny otevřených dveří a setkání se starosty obcí regionu, při kterých také informujeme o našich aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.
 

Spolupracujeme s Ekologickými centry Most a Kralupy nad Vltavou

​​
Ochranu životního prostředí a informovanost občanů v regionech našich rafinérií realizujeme také ve spolupráci s Ekologickým centrem Most a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou. Počátek jejich činnosti za podpory naší skupiny spadá až do roku 2000. Posláním obou center je aktivní i objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel včetně ekologické výchovy.

​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL