Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol spustil platformu komUNIta. Skrze ní podporuje firemní dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců do života místních komunit.
Velikost textu:  A AA
Unipetrol spustil platformu komUNIta. Skrze ní podporuje firemní dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců do života místních komunit.

19-05-2020  

Unipetrol jako společensky odpovědná společnost se rozhodl propojit své zaměstnance s místními komunitami. Proč? Lokální organizace totiž profitují z angažovanosti a laskavosti firemních zaměstnanců. A obráceně, dobrovolnické projekty zaměstnancům umožňují učit se a rozvíjet nové dovednosti, které zvyšují sebedůvěru a pozitivně ovlivňují celkový blahobyt. Tohoto cíle chce Unipetrol dosáhnout pomocí nově spuštěné platformy nazvané „komUNIta“. Zaměstnanci ji mohou využít k předkládání a realizaci svých návrhů. V roce 2020 jim na to společnost poskytla prostřednictvím projektu jeden milion Kč.
 
Unipetrol klade důraz na udržitelnost a firemní sociální odpovědnost (CSR). Na základě nedávno přijaté strategie v této oblasti chce zvýšit aktivity na podporou místních komunit. Příkladem může být aktuální projekt Unipetrol lidem, ve kterém společnost přispívá na realizaci dvou obecně prospěšných projektů, které si lidé v Litvínově a Mostu sami vybrali hlasováním.
 
 „Nasloucháme zaměstnancům a chceme jim umožnit více se zapojit do života v bezprostředním okolí a zlepšovat svět. Dobře víme, že řada z nich se do dobročinných aktivit ochotně zapojuje. Prostřednictvím komUNIty mohou podpořit třeba zájmové kroužky dětí, sportovní turnaje místních sportovních sdružení, aktivity pro seniory v lokální knihovně, výstavbu nových hřišť nebo útulky pečující o opuštěná zvířata,“ uvedla příklady k podpoře Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol, a dodala: „Potěšil nás zájem zaměstnanců o novou platformu a radost nám udělalo také jejich zapojení při vymýšlení názvu. Do soutěže na přelomu ledna a února zaslali celkem 245 návrhů, z nichž vzešel skvělý název komUNIta. Na konci roku vybereme ze všech zrealizovaných dobrovolnických projektů tři nejlepší, jejichž předkladatele z řad zaměstnanců oceníme zajímavou cenou.“
 
Ne vždy je nutné poskytovat velký finanční příspěvek. Často stačí ke zlepšení života druhých dobrovolnictví či drobná podpora. „Nedávné události související s vypuknutím pandemie COVID-19 ukázaly, že lidé jsou empatičtí a chtějí pomáhat. Zaměstnanci Unipetrolu se zapojili do podpůrných akcí pro nemocnice, města, partnerské organizace a školy, distribuce dezinfekční tekutiny, ochranných oděvů, potravin atd. Koronavirus časem skončí, ale důvody k pomoci druhým a životnímu prostředí tu budou stále,“ uvedla Anna Lutek, manažerka společenské odpovědnosti Unipetrolu.
 
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 418 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz
 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL