Velikost textu:  A AA
Stakeholdeři
Je pro nás zásadní vést konstruktivní a uctivou komunikaci s našimi interními a externími stakeholdery. Klademe velký důraz na pravidelné výměny informací se zúčastněnými stranami, abychom se dozvěděli o jejich názorech a obavách, transparentně komunikujeme o svých aktivitách. To nám pomáhá zmírnit včas potenciál rizika nebo využít příležitosti ke spolupráci. 

Základním předpokladem pro poskytování našich nejlepších produktů je spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými a prověřenými dodavateli. Pracujeme na podpoře respektování lidských práv a na snížení dopadů na životní prostředí v našem dodavatelském řetězci. Sdílíme se všemi Kodex chování pro dodavatele skupiny ORLEN​​ a všechny jeho prvky související s udržitelností integrujeme do našeho řízení dodavatelského řetězce, nákupních procesů a systémů. Naše hodnoty a principy chování přehledně sjednocujeme v Etickém kodexu.

Interní a externí stakeholdeři


ZAINTERESOVANÉ STRANY​​ ​

Obchodní prostředí

​Zákazníci
Státní správa, místní samospráva a regulační orgány
Dodavatelé
Konkurenti
Životní prostředí
Obchodní partneři
Profesní sdružení a organizace
Kapitálové trhy a věřitelé
Sociální prostředí​ ​Místní komunity
Média
Odborové organizace
Nevládní organizace
Potenciální zaměstnanci
Vědecké a výzkumné organizace
Česko-Polské organizace
​Interní prostředí ​Zaměstnanci
Odborové organizace
Vztahy s dodavateli

Pracovníky jiných organizací školíme z předpisů a pravidel platných v naší společnosti. Školení provádíme jednou ročně u všech jejich zaměstnanců, kteří pracují pro společnost v našich prostorách. Školení pracovníků jiných organizací slouží zároveň  jako vstupní školení do areálu Chempark Záluží v Litvínově a Areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou. Pracovníci absolvují školení osobně a po jeho absolvování vydáváme pracovníkům jiných organizací, kteří se prokáží platnou prezenční listinou z tohoto školení, vstupní kartu pro trvalý vstup.


Matice dvojí významnosti

Abychom informovali o podstatných cílech, provedli jsme hodnocení dvojí významnosti. To nám pomohlo identifikovat nejdůležitější problémy udržitelnosti našeho podnikání. Vzhledem k vývoji v uplynulých letech a celkovému růstu důležitosti agendy udržitelnosti chceme řídit vliv na životní prostředí aktivními a inovativními projekty. Pracujeme na tom, abychom byli i v budoucnu konkurenceschopnou společností a atraktivním zaměstnavatelem. Potřeby a očekávání našich partnerů nám pomáhají nastavit správný směr pro naše budoucí iniciativy. K vedení dialogu se zainteresovanými stranami používáme zavedené komunikační kanály a kromě těchto pravidelných interakcí jsme zrealizovali dialog se zainteresovanými stranami.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL