Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Řízení ESG a hodnoty/  Integrovaný systém řízení (IMS)
Velikost textu:  A AA
Integrovaný systém řízení (IMS)
Dodržujeme normy, které napomáhají k zefektivnění  průmyslu a obchodu. Integrovaný systém řízení (IMS) vychází ze základních hodnot skupiny ORLEN. Zahrnuje závazky v  oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality, hospodaření s energiemi, etických standardů a ochrany majetku. IMS publikujeme na internetových stránkách jednotlivých společností. Máme zavedeny a certifikovány systémy managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti (HSMS). Poskytujeme tím záruku systémového přístupu k zákazníkovi a jeho potřebám, kvalitě produktů a poskytovaným službám, k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Většina našich společností má zaveden a certifikován systém energetického managementu (EnMS), kterým deklarujeme závazek optimalizace užití energií a zároveň tím také naplňujeme legislativní požadavek zákona o hospodaření s energií. Všechny systémy jsou pravidelně auditovány.


 
 

Značky Skupiny UNIPETROL