Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Odpovědný zaměstnavatel
Velikost textu:  A AA
Odpovědný zaměstnavatel
Jsme si vědomi, že pro náš úspěšný růst je klíčové vytvářet přátelské pracovní klima, které je zároveň bezpečné. Pro naše zaměstnance zajišťujeme spravedlivé pracovní podmínky, podporujeme jejich rozvoj a pomáháme jim vyvážit jejich osobní, kariérní a společenský život. Chceme přispívat k tomu, aby u nás pracovali ti, kteří mají zájem přispět k pozitivnímu rozvoji celé skupiny

Diverzita

Všem zaměstnancům poskytujeme transparentní systém odměňování včetně řady benefitů s cílem podpořit sladění pracovního a soukromého života. Naším hlavním cílem je rozvíjet prosperitu zaměstnavatele a současně uspokojovat růst potřeb a zájmů všech zaměstnanců. Cílíme na férové odměňování i zvyšování motivace zaměstnanců. Zásady rovného odměňování máme zakotveny v kolektivní smlouvě, kde stanovujeme jasná pravidla přístupu bez ohledu na pohlaví, věk, barvu pleti, sexuální orientaci, jazyk, víru a náboženství. Jsme neutrální vůči politickému nebo jinému smýšlení, členství v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích. Neakceptujeme žádnou formu diskriminace a šikany, včetně obtěžování, zastrašování či ponižování. Respektujeme soulad se zásadou stejné odměny a stejných pracovních podmínek za stejnou nebo rovnocennou práci, kterých se snažíme dosáhnout.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Zdraví a bezpečnost nejen v našich areálech, ale i regionech, kde působíme, je naší nejvyšší prioritou. Je pro  nás důležité, aby nás lidé mohli kdykoliv kontaktovat a poskytnout zpětnou vazbu. Jenom respektující spolupráce může být zásadní pro úspěch krátkodobých i dlouhodobých projektů. Hlavním cílem v oblasti bezpečnosti je neustálé zlepšování procesů, personální bezpečnosti, hodnocení nebezpečí a analýzy rizik, technické bezpečnosti, požární prevence a přepravy nebezpečných věcí. Tyto směry rozpracováváme do dílčích aktivit.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL