Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol investoval v roce 2020 10 miliard korun
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol investoval v roce 2020 10 miliard korun

04-02-2021  

  • Vysoké investice na úrovni 10 miliard Kč v roce 2020 a bezmála 8 miliard plánovaných v roce 2021
  • Posilování maloobchodní pozice v Česku s tržním podílem 25 %
  • Rychlá a úspěšná expanze na Slovensku
  • Negativní vliv nepříznivého makroekonomického prostředí a globální pandemie
  • Tržby za rok 2020 ve výši 83,1 miliard korun
  • Provozní zisk za 4. čtvrtletí roku 2020 na úrovni 242 milionů korun
 
Finanční výsledky nepříznivě ovlivnilo pokračující náročné makroekonomické prostředí znásobené globální pandemií. Tento vývoj vyústil ve výrazně nízké marže v rafinérském a petrochemickém segmentu. Výsledky společnosti za 4. čtvrtletí roku 2020 neumožnily pokrýt ztrátu způsobenou kolapsem cen na trzích v 1. čtvrtletí a nutností přecenit zásoby surovin a vyrobených produktů. Celoroční tržby dosáhly výše 83,1 miliardy Kč. Provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) byl na úrovni -365 milionů Kč. Čistá ztráta 5,4 miliardy Kč byla mimo jiné ovlivněna také zvýšením úrovně odpisů v důsledku realizace intenzivního investičního plánu. V maloobchodní části ORLEN Unipetrol úspěšně pokračoval v posilování své vedoucí pozice v České republice a v rychlém rozvoji svých aktivit na Slovensku.
 
„Pokračovali jsme v budování naší budoucnosti prostřednictvím rozsáhlého investičního programu ve výši 10 miliard korun. Ten bude pokračovat i v roce 2021, kdy vynaložíme téměř 8 miliard korun. Navzdory pandemii jsme v maloobchodě dosáhli obrovského pokroku. V České republice jsme potvrdili tržní podíl Benziny ORLEN na objemu prodaných paliv a rychle jsme rostli na slovenském trhu. Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich úsilí a odhodlání projevené během uplynulého, mimořádně náročného, roku. Přijali jsme náročná, bezprecedentní hygienická a bezpečnostní opatření. Díky tomu se nám podařilo zajistit dodávky pohonných hmot na český trh. Také se nám úspěšně podařilo ochránit pracovní místa v celé skupině, aniž bychom museli využít programu státní protiepidemické podpory,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Rafinérský a petrochemický průmysl prochází globální recesí, která je znásobena globální pandemií. Kvůli tomu došlo k poklesu naší rafinérské modelové marže o 60 procent. Dramaticky poklesla i poptávka po našich rafinérských produktech, zejména v leteckém segmentu, což vedlo k poklesu našich velkoobchodních cen. Zlepšené výsledky v poslední části roku nám již neumožnily pokrýt celoroční negativní dopady způsobené i přeceněním zásob surovin a hotových produktů. Také využití našich rafinérských kapacit bylo nižší kvůli plánované jarní zarážce v Litvínově, která trvala téměř dva měsíce.“
 
Objem zpracované ropy činil 6,08 milionů tun. Objemy prodeje rafinérských produktů činily 5,27 milionů tun a petrochemických produktů 1,66 millionů tun. Celkové investice dosáhly téměř 10 miliard Kč. Směřovaly primárně do pokračující modernizace výrobních technologií v obou rafinériích, výstavby nové plynové teplárny etylenové jednotky a do poslední fáze dostavby polyetylenové jednotky PE3.
 
Investice ve výši 8 miliard Kč naplánované na rok 2021 umožní dále modernizovat výrobní kapacity a zvýšit jejich energetickou a provozní efektivitu a spolehlivost. ORLEN Unipetrol zahájí stavbu zcela nové výrobní jednotky, která bude vyrábět nový produkt, kapalný uhlovodík DCPD. Klíčovou investicí v oblasti maloobchodu bude i nadále rozšířování obchodů s občerstvením Stop Cafe na čerpacích stanicích Benzina ORLEN.
 
V maloobchodě ORLEN Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic v České republice a na Slovensku. V České republice došlo k rozšíření konceptu Stop Cafe na dalších 66 čerpacích stanicích. Stop Cafe je tak nyní k dispozici na 328 ze současných 419 stanic. Ačkoli pandemie významně zasáhla palivový i nepalivový segment, skupině ORLEN Unipetrol se podařilo upevnit vedoucí pozici společnosti Benzina ORLEN v České republice s tržním podílem 25 procent (k 31. říjnu 2020). Investice směřovaly také na Slovensko, kde se Benzina ORLEN stala jedním z nejrychleji rostoucích řetězců. Na konci roku 2020 provozovala společnost Benzina ORLEN na Slovensku 13 stanic. Koncept Stop Cafe je k dispozici na všech 13 stanicích. Celkově má Benzina ORLEN ve své slovenské síti 20 stanic. Některé z nich jsou po akvizici v rekonstrukci a budou modernizovány a rebrandovány.
 
Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 419 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává více než 4 800 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.
 
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz
 

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL