Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů

13-05-2021  

ORLEN Unipetrol zprovoznil ve svém chemickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní bude v následujících třech letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její implementace do standardní výroby. Největší petrochemická skupina v Česku zaváděním principů cirkulární ekonomiky do výrobních procesů chce rozšířit tradiční výrobu pohonných hmot a plastových produktů z fosilních zdrojů o nové zdroje, které pomohou k dekarbonizaci Česka a jsou v souladu s politikou Evropské unie.

V České republice je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ročně vyprodukováno více jak 400 tisíc tun plastových odpadů. Z uvedeného množství plastového odpadu je zhruba 37 % využito pro materiálovou recyklaci a 18 % využito energeticky, tj. pro výrobu tepla anebo elektrické energie. 

„Téměř polovina plastového odpadu vyprodukovaného v Česku zůstává zatím nevyužita, protože recyklace plastů je náročná. Námi testovaná technologie chemické recyklace toto může změnit,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Kdo jiný by se měl pokoušet hledat nová řešení a cesty vpřed, než jeden z pilířů české ekonomiky, kterým naše petrochemická skupina je. Aplikací principů cirkulární ekonomiky přispíváme k rozvoji konkurenceschopné a ekologické budoucnosti Česka.“

ORLEN Unipetrol jako tradiční petrochemický výrobce zásobuje zejména český a středoevropský trh palivy a plastovými produkty každodenní potřeby. Ty vyrábí z ropy, kterou dováží z celého světa. V poslední době se snaží do výroby začleňovat i další vstupní suroviny. Zejména ty, které byly doposud vnímány jako odpadní materiál.

 „Chemická recyklace využívající principy pyrolýzy, neboli termického rozkladu za vysokých teplot, se zdá být velmi efektivní technologií pro opětovné využití odpadních plastů. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Tím dochází efektivnějšímu využití stávajícího plastového odpadu a k výraznému snížení uhlíkové stopy,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: „Naší ambicí je v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat odpadní materiály z nejbližšího okolí i celé České republiky.“

Výstupem projektu bude komplexní návrh technologie v průmyslovém měřítku na bázi pyrolýzy pro zpracování odpadních plastů a pryží z pneumatik, jejíž produkty budou využitelné v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií, jako je etylen, propylen, butadien nebo benzen. Z těch jsou navazujícími procesy vyráběny finální petrochemické produkty - polyetylen, polypropylen, polystyren apod. V rafinérském průmyslu budou pyrolýzní produkty přidávány do stávajících zpracovávaných surovin za účelem zvýšení produkce motorových paliv, tj. automobilový benzín, motorová nafta.

ORLEN Unipetrol na tomto výzkumném projektu spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a ORLEN Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centrem. Náklady na pořízení testovací technologie dosáhly výše 18 milionů korun a jsou hrazeny za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, které z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost uvolnilo bezmála sedm milionů korun. Náklady na samotný výzkumný projekt dosahují bezmála 72 milionů korun. Technologická agentura České republiky přispěla z dotačního programu TREND částkou ve výši 50 milionů korun. 

                                                             

                   


                   


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 420 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává více než 4 800 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, email: pavel.kaidl@unipetrol.cz
​​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL