Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol předal stipendia 19 úspěšným studentům Educhemu v Meziboří
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol předal stipendia 19 úspěšným studentům Educhemu v Meziboří

21-05-2021  

Společnost ORLEN Unipetrol ocenila 19 studentů všech čtyř ročníků Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova a udělila jim prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky ve školním roce 2019/2020. Úspěšní studenti oboru Aplikovaná chemie obdrželi motivační stipendia v celkové výši 280 000 korun. Vzhledem k pandemii se slavnostní předání stipendií uskutečnilo až nyní. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol udržuje partnerství s Educhemem již mnoho let v rámci své rozsáhlé podpory výuky chemie a dalších přírodovědných oborů na středních a vysokých školách v České republice.
 
„Mám velkou radost, že nám ustupující koronavirová epidemie umožnila předat nejlepším studentům naší partnerské školy Educhem odměny za jejich úspěchy při studiu i v odborných soutěžích a olympiádách ve školním roce 2019/2020. Všem oceněným studentům přeji mnoho úspěchů v dalším studiu a věřím, že jejich skvělý příklad bude motivací pro všechny potenciální zájemce o obor Aplikované chemie,“ říká Michał Chmiel, personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „V našem stipendijním programu a dalších podpůrných projektech se odráží naše přesvědčení o nutnosti těsného sepjetí vzdělávacího systému s výrobní a podnikovou sférou. Naše zkušenosti ukazují, že tento přístup nese dobré ovoce, a proto v těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.“ 

„Partnerství se společností ORLEN Unipetrol je pro nás velmi přínosné, protože propojuje teorii s praxí. A z toho těží všechny zúčastněné strany – studenti, škola i ORLEN Unipetrol,“ říká Helena Kripnerová, ředitelka Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova. „Studenti vidí, že to, co se u nás naučí v hodinách chemie a dalších přírodovědných předmětů, mohou uplatnit v reálném životě, a to ku prospěchu svému i celé společnosti. Proto patří společnosti ORLEN Unipetrol velký dík nejen za motivační stipendia, ale také za veškerou další podporu od praxí přes brigády až po perspektivu velmi zajímavého profesního uplatnění pro naše studenty,“ dodává ředitelka Educhemu.

Prospěchová stipendia se ve školním roce 2019/2020 udělovala studentům na základě vyhodnocení každého pololetí. Široká škála podmínek pro přiznání stipendia sahala od studijního průměru přes účast v soutěžích až po reprezentaci školy. Předpokladem byla rovněž absence neomluvených hodin a kázeňských postihů. Na prospěchové stipendium mohli dosáhnout vždy tři studenti z každého ročníku s nejvyšším počtem dosažených bodů. ORLEN Unipetrol rozdělil mezi 19 nejlepších studentů celkem 280 000 korun. 

ORLEN Unipetrol se snaží svými aktivitami v oblasti vzdělávání, mezi něž patří i udělování stipendií nadaným studentům, zvyšovat zájem mladých lidí o technické a přírodovědné obory. ORLEN Unipetrol podporuje studenty vyšších ročníků Střední školy Educhem také nabídkou praxe. Dvoutýdenní program probíhá především v laboratořích ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Okénko do nesmírně zajímavého světa chemie a dalších přírodních věd otvírají žákům, studentům i pedagogům speciální exkurze do provozů chemických závodů a nejrůznější besedy a workshopy. Absolventům Educhemu se otvírají možnosti pracovního uplatnění přímo ve výrobě, nebo mohou postoupit na ještě vyšší úroveň vzdělání ve studijních programech Univerzitního centra VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které sídlí ve výrobním areálu litvínovského závodu.

                       

 
Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 420 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává více než 4 800 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, email: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL