Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Hasiči z ORLEN Unipetrolu již trénují ve zbrusu novém požárně bezpečnostním polygonu
Velikost textu:  A AA
Hasiči z ORLEN Unipetrolu již trénují ve zbrusu novém požárně bezpečnostním polygonu

30-08-2021  

ORLEN Unipetrol ve svém litvínovském závodě vybudoval v Česku unikátní školicí a tréninkové centrum, jehož součástí jsou funkční zmenšené modely výrobních technologických celků a nově i požárně bezpečnostní polygon. V něm firma seznamuje nové zaměstnance pomocí praktického výcviku s požárně bezpečnostní tematikou a podnikoví hasiči tu trénují různé druhy zásahů. Centrum včetně polygonu je otevřeno i pro externí společnosti a využít jej mohou také okolní hasičské sbory. Investice do výstavby centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších 10 milionů firma investovala do požárně bezpečnostního polygonu.

Požárně bezpečnostní polygon je čerstvou novinkou tréninkového centra, které je umístěno v třípatrové budově bývalé výzkumné základny ve výrobním areálu chemického závodu ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Polygon se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Na požárně bezpečnostním polygonu se noví operátoři seznamují s praktickým nácvikem pohybu při úniku páry na plošině, s pohybem ve volném prostoru s jištěním, s horizontálním a vertikálním vyprošťováním průlezem z nádob, hašením požáru malého rozsahu a vybranými typy požárně bezpečnostních zařízení.

Kromě nastupujících operátorů využívají polygon především firemní hasiči. „Hasičské a záchranné práce v prostředí chemické výroby jsou specifické a náročné nejen na teoretickou, ale především na praktickou připravenost hasičů. Díky novému polygonu můžeme na různých typech zařízení simulovat různé mimořádné události a pravidelně trénovat zásahy při požáru plynných uhlovodíků nebo při úniku plynů a kapalin. Takový polygon přímo v areálu nám dosud chyběl,“ vysvětlil Petr Králert, velitel záchranného hasičského sboru ORLEN Unipetrolu. Polygon bude stejně jako celé tréninkové centrum otevřen také externím společnostem a ostatním hasičským záchranným sborům pro zaškolování či výcvik nových či stávajících pracovníků.

Vedle polygonu nabízí tréninkové centrum další výuková stanoviště situovaná jak přímo v budově centra, tak ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. „Kvalitně vyškolený operátor výrobních technologií je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat a řešit jak standardní, tak i nestandardní situace,“ uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: „Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemickém provozu. V našem tréninkovém centru umožňujeme novým operátorům vyzkoušet si nabyté teoretické znalosti na stanovištích simulujících reálné pracovní prostředí dříve, než se stanou členy výrobních týmů.“

V tréninkovém centru jsou nejen konferenční prostory, ale také moderně vybavené učebny se zmenšenými, ale plně funkčními výrobními moduly pro výuku bezpečnosti práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků, získání praktických zkušeností s obsluhou technologických zařízení a pohybem ve výrobním prostředí. Součástí tréninku je i nácvik správného postupu řešení krizových situací včetně poskytování první pomoci.

Hned vedle budovy tréninkového centra se nachází čtyřpatrový zjednodušený funkční model výrobní jednotky a nově otevřený požárně bezpečnostní polygon. V modelu výrobní jednotky se noví zaměstnanci učí pohybovat ve výškách a obsluhovat jednotlivé technologické části cvičné výrobní jednotky včetně jejího velínu. Součástí tréninku je i najíždění a odstavování výrobní jednotky.

                   


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz
 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL