Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol uskutečnil v obou svých rafinériích velká havarijní cvičení
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol uskutečnil v obou svých rafinériích velká havarijní cvičení

15-11-2022  

V litvínovské a kralupské rafinérii společnosti ORLEN Unipetrol se v říjnu uskutečnila plánovaná havarijní cvičení. V severočeském výrobním závodu byla námětem simulace úniku sulfanu a vytvoření toxického mraku, který se začne šířit směrem na východ. Ve středočeském areálu pak simulovali únik automobilového benzínu ze skladovacího tanku do záchytné jímky. Součástí obou cvičení byla i evakuace ohrožených osob a v Litvínově došlo také ke krátkodobému omezení dopravy vně areálu. Taktickými havarijními cvičeními tak ORLEN Unipetrol prověřil nastavený havarijní plán a činnost podnikového hasičského záchranného sboru v obou rafinériích. 

Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a spadá do kritické infrastruktury státu. Taktické havarijní cvičení provádí ve svých rafinériích v Litvínově i v Kralupech nad Vltavou pravidelně. „Havarijní cvičení realizujeme každý rok, i když nám zákon ukládá prověření tohoto plánu jednou za tři roky. Bezpečnost v areálu společnosti je pro nás samozřejmě stěžejní. Během cvičení jsme tak prověřili účinnost havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech záchranných složek při řešení mimořádné události,“ popsal Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti, životní prostředí a investiční projekty

„Námětem letošního cvičení v litvínovské rafinérii byla simulace úniku sulfanu a vytvoření toxického mraku, který se začne šířit směrem na východ. V rámci cvičení byla provedena také záchrana zraněného provozního zaměstnance pohybujícího se v blízkosti reaktoru, který byl zasažen účinky toxicity a o jeho záchraně rozhodl velitel zásahu,“ upřesnil Petr Králert, velitel podnikového hasičského záchranného sboru v Litvínově. Pro účely cvičení byla také provedena evakuace osob z daného výrobního úseku a na místě zůstal jen nezbytně nutný počet zaměstnanců zajišťující chod provozu. 

„V kralupské rafinérii jsme simulovali únik automobilového benzínu ze skladovacího tanku do záchytné jímky a následně provedli evakuaci všech ohrožených osob v blízkosti mimořádné události. Zásahu se zúčastnila také jednotka kralupských podnikových hasičů,“ komentoval nácvik Specialista požární prevence Milan Kaiser. Během obou havarijních cvičení se prověřovala účinnost podnikového havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události. 

                      


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku ORLEN Benzina provozuje 427 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je ORLEN Benzina od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 24 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává téměř 5 000 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL