Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Údržba parku, sběr odpadků i pomoc v domově seniorů: Dobrovolníci z ORLEN Unipetrolu odpracovali 1312 hodin napříč celou republikou
Velikost textu:  A AA
Údržba parku, sběr odpadků i pomoc v domově seniorů: Dobrovolníci z ORLEN Unipetrolu odpracovali 1312 hodin napříč celou republikou

08-07-2024  

Zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol pomohli při každoročních Dobrovolnických dnech v desíti organizacích. Dobrovolníci namísto své standardní pracovní náplně pomáhali např. s natíráním ohrad výběhů pro zvířata v záchranné stanici, malováním pokojů či zahradními pracemi. Do akce se zapojilo 175 dobrovolníků, kteří během řady dobrovolnických činností odpracovali 1312 hodin. Cílem iniciativy bylo aktivně přispět ke zlepšení a rozvoji místních komunit. Zaměstnanci letos mohli vybírat mezi pomocí pro deset organizací v lokalitách, kde skupina působí. Nejvíce dobrovolníků pomohlo v oblasti Horního Jiřetína a Litvínova – Janova, kde 47 dobrovolníků sbíralo odpadky, likvidovalo černé skládky a zasadili sazenice buku.

„Dobrovolnické dny, při kterých zaměstnanci ORLEN Unipetrolu mohou přidat ruku k dílu a pomoci řadě dobročinných organizací, pořádáme už s mnohaletou tradicí. Zájem o dobrovolnictví mezi zaměstnanci stále roste. Do letošních dobrovolnických dní se zapojilo 175 zaměstnanců, což je o skoro třicet dobrovolníků více, než v loňském roce. Všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili, za jejich píli a pomoc na dobrou věc děkuji,“ řekla Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Máme radost, že jsme letos přidali dvě nové organizace, kterým mohli naši zaměstnanci pomoci. Dobrovolníci se letos poprvé vypravili do záchranné stanice u Kladna, kde pomohli Českému svazu ochránců přírody, se kterým jsme letos uzavřeli partnerství. Druhou nově zařazenou lokalitou je Alzheimer Home Zlín, kde mohou pomoci zaměstnanci z naší otrokovické společnosti Remaq.“

Dobrovolnické dny jsou iniciativou, při které mohou zaměstnanci v rámci své pracovní doby pomoci organizacím, se kterými skupina ORLEN Unipetrol dlouhodobě spolupracuje. Postupem času se staly nejen další příležitostí pro zaměstnance zapojit se do dobrovolnických aktivit, ale také prostředkem pro posilování soudržnosti a spolupráce mezi zaměstnanci a místními komunitami.

Zaměstnanci letos pomáhali v následujících organizacích:
  • Středisko rané péče v Pardubicích: Stěhování hraček a pomůcek, malování nových prostor a mytí oken
  • Záchranná stanice u Kladna, Český svaz ochránců přírody: natírání ohrad výběhů pro zvířata
  • Rybka Neratovice: zahradní práce
  • Ekologické centrum Most a Lesy ČR: čištění okolí, likvidace skládek a výsadba stromů v Horním Jiřetíně a Litvínově
  • Kociánka Brno: zahradní práce a pomoc s úklidem v areálu
  • Domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sulická, Praha Krč: natírání zahradního nábytku a pomoc personálu v Domově seniorů
  • Zámecký park Veltrusy: údržba parku
  • Domov pro seniory Naděje Litvínov: zahradní práce, natírání altánu, stavba zahradního domku a vnitřní úpravy
  • Alz​​heimer Home Zlín: zahradní práce, malování 
  • Dětský domov Kralupy nad Vltavou: malování pokojů, pomoc s vyklízením věcí

Dobrovolnictví a aktivitu zaměstnanců skupina ORLEN Unipetrol podporuje také dalšími iniciativami. Celoročně mohou všichni zaměstnanci přihlásit svůj dobrovolnický projekt prostřednictvím interní zaměstnanecké platformy komUNIta. Přes ni mohou žádat o finanční příspěvek a hledat další dobrovolníky z řad zaměstnanců pro realizaci svého nápadu pro vylepšení života a podporu dobročinných organizacích v komunitách, ve kterých skupina působí. Na dobrou věc mohou zaměstnanci přispívat také svým sportovním vyžitím a to zasíláním svých sportovních výsledků na konci měsíce, které skupina podle stanovených pravidel přemění na peníze, které jsou darovány neziskovým organizacím.

Video z dobrovolnického dne v Horním Jiřetíně / Litvínově (úklid černých skládek a výsadba stromů): 


 
 

Informace o Nadaci ORLEN Unipetrol
Nadace ORLEN Unipetrol zahájila svoji činnost v roce 2017. Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů, ale také oblast společenské odpovědnosti s důrazem na podporu lokálních komunit a také životního prostředí. Nadace dlouhodobě podporuje školy, pedagogy i studenty prostřednictvím grantových programů. Prostřednictvím projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík nabízí žákům prvního stupně exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. V rámci podpory vzdělávání a aktivit nadace vznikla řada vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí, která může shlédnout široká veřejnost na www.nouonline.cz. Nadace se od roku 2024 věnuje také společenské odpovědnosti v oblastech životního prostředí, podpory místních komunit nebo dobrovolnictví. Mezi aktivity v této oblasti patří např. charitativní sbírky, zarybňování řek, podpora hnízdění ohrožených sokolů stěhovavých nebo také chov včel medonosných. Nadace dlouhodobě spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Nadace ale často jedná  v reakci na aktuální dění ve společnosti a na mimořádné události. Informace o poslání Nadace ORLEN Unipetrol a všech ostatních aktivitách najdete na internetových stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz.

Kontakt:
Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol
telefon: 736 506 939

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL