Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Varování před podvodem
Velikost textu:  A AA
Varování před podvodem

ORLEN Unipetrol varuje před finančními podvody, které se objevují na internetu a zneužívají jméno naší společnosti.

⚠️Registrujeme další podvodné nabídky s neoprávněným užíváním značky ORLEN Unipetrol / ORLEN Benzina. ​Nově evidujeme falešné zprávy zasílané prostřednictvím e-mailových zpráv, SMS a sociálních médií. Doporučujeme vám neotevírat podezřelé odkazy, neposílat svá data a ověřovat si zdroj zprávy. 

Falešné reklamy inzerují údajně vysoké investiční zisky a vyskytují se především na sociálních sítích - Facebook, Instagram, YouTube, četných webových stránkách, v mailingu, textových zprávách nebo online reklamě. Falešné reklamy obvykle vybízejí k investování do akcií společností skupiny ORLEN Unipetrol a investičních projektů spojovaných se skupinou. Tyto reklamy protiprávně používají jména naší skupiny a našich společností nebo námi publikované obrázky (média) spřízněných osob.


Proto připomínáme:

Sledujte pouze oficiální kanály skupiny ORLEN Unipetrol jako jsou: orlenunipetrol.cz, orlenbenzina.cz​ nebo oficiální profily na sociálních sítích.

Twitter ORLEN Unipetrol

LinkedIn ORLEN Unipetrol

Facebook ORLEN Unipetrol

Instagram ORLEN Unipetrol

YouTube ORLEN Unipetrol​

Facebook ORLEN Benzina

Instagram ORLEN Benzina

YouTube ORLEN Benzina


Níže uvádíme charakteristiku podvodné reklamy na internetu, tj. pokusu vydávat se za jinou společnost za účelem neoprávněného získání peněz / obohacení se.


orlen_unipetrol_varovani_pred_podvodem.jpg


  1. 1. Na pro​filových fotkách je často upravené logo ORLEN Unipetrol nebo ORLEN Benzina. Upravená loga se používají rovněž v grafice reklamy. 

  2. 2. Věn​ujte poz​ornost podezřelým názvům profilů, ze kterých pocházejí příspěvky/ nabídky. V ukázkové grafice mají podobný název jako ORLEN Unipetrol. Dobrým způsobem, jak ověřit pravost profilu, je také kontrola počtu sledujících. Pokud je počet sledujících malý, indikuje to, že fan pages se pouze vydávají za naší společnost.

  3. 3. Texty u p​​řísp​​ěvků obsahují nepravdivé informace o údajných investicích a podobných nabídkách. Mohou také obsahovat gramatické a stylistické chyby.

  4. 4. Grafika​​ umístěná v příspěvcích je často fotomontáž, kterou naše společnost nepoužívá. Na fotografiích se také vyskytují členové představenstva nebo jiné osoby spojené s naší společností.

  5. 5. Grafika může obsahovat různé barvy textu, které ORLEN Unipetrol ve své komunikaci nepoužívá.

  6. 6. Příspěvky odkazují na stránky, které nijak nesouvisí s ORLEN Unipetrol ani jejími dceřinými společnostmi.

  7. ​7. Příspěvky obsahují vysoký počet negativních reakcí a malý počet komentářů, což může naznačovat, že komentáře osob, které se snaží ostatní varovat před podvodem, jsou skryty.

OU OB scamy.jpg 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL