Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Sokoli v Litvínově již sedí na vajíčkách
Velikost textu:  A AA
Sokoli v Litvínově již sedí na vajíčkách

19-03-2024  

Samice kriticky ohroženého sokola stěhovavého, která pravidelně hnízdí v budce na komíně teplárny v litvínovském areálu skupiny ORLEN Unipetrol, letos snesla tři vejce. Samici nyní čeká přibližně jeden měsíc intenzivního zahřívání snesených vajíček, dokud se z nich nevylíhnou mláďata. Po vylíhnutí oba sokolí rodiče o své potomky začnou společně pečovat. V květnu mladí sokolíci dostanou identifikační kroužky a počátkem prázdnin své rodné hnízdo opustí. Sokolí pár na komíně teplárny v litvínovském areálu již zahnízdil potřinácté a celkem odchoval již 34 potomků. Celkově se na komínech v areálech skupiny ORLEN Unipetrol vylíhlo od roku 2011 již 49 mláďat sokolů stěhovavých.

„Z návratu sokolů na jejich pravidelné hnízdiště na komíně našeho výrobního areálu máme vždy velkou radost. Nyní už mohou diváci sledovat celý zhruba čtyřměsíční výchovný proces od zahřívání vejce až k dospělosti sokolů na stránce starameseosokoly.cz,“ říká ke hnízdění Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Průmyslové areály mají sokoli ke svému hnízdění v čím dál větší oblibě. Přizpůsobiví dravci se např. naučili využívat zbytkové teplo z technologií při kroužení v termických proudech nad areálem nebo se ornitologové domnívají, že noční umělé osvětlení využívají i k nočnímu či pozdně večernímu lovu. Výsledkem tak je, že v průmyslových areálech mají sokoli výrazně vyšší hnízdní úspěšnost než na skalách, které jsou z velké většiny v chráněných územích. V těch hnízdící sokoly stále nerespektují někteří turisté a pravděpodobnost úspěšnosti vyvedení mláďat se tím může razantně snížit.

„Je to trochu paradoxní, ale průmyslové areály pro sokoly představují bezpečné prostředí se spoustou výhod. Komíny jsou mnohem méně rušené, než jejich přirozená hnízdiště – skály. Navíc se v průmyslových areálech a jejich okolí nachází pro sokoly dostatek potravy, tedy ptáků,“ vysvětluje ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife, a dodává: „Částečně je to tím, že většina průmyslových areálu je v nížinách, které jsou přirozeně bohatší, ale také tím, že naše volná krajina v posledních desetiletích velmi zchudla a právě ve městech, v průmyslových areálech a jejich okolí nachází živočichové často bezpečná útočiště.“

Sokolí sezona začíná v období námluv, na přelomu února a března, kdy se sokolí rodiče slétají ke svému pravidelnému hnízdišti. V tom samice v prvních březnových týdnech snáší obvykle jedno až čtyři vejce, na kterých sedí dalších 30 dní, dokud se z nich nevylíhnou mláďata. Ta se ideálně ve stáří 10 až 25 dnů ornitology na komíně ve výšce přes sto metrů okroužkují identifikačními kroužky, díky kterým je pak dále možné sledovat počty tohoto unikátního dravce na českém území.

 
 
Informace o Nadaci ORLEN Unipetrol
Nadace ORLEN Unipetrol zahájila svoji činnost v roce 2017. Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů, ale také oblast společenské odpovědnosti s důrazem na podporu lokálních komunit a také životního prostředí. Nadace dlouhodobě podporuje školy, pedagogy i studenty prostřednictvím grantových programů. Prostřednictvím projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík nabízí žákům prvního stupně exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. V rámci podpory vzdělávání a aktivit nadace vznikla řada vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí, která může shlédnout široká veřejnost na www.nouonline.cz​. Nadace se od roku 2024 věnuje také společenské odpovědnosti v oblastech životního prostředí, podpory místních komunit nebo dobrovolnictví. Mezi aktivity v této oblasti patří např. charitativní sbírky, zarybňování řek, podpora hnízdění ohrožených sokolů stěhovavých nebo také chov včel medonosných. Nadace dlouhodobě spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Nadace ale často jedná  v reakci na aktuální dění ve společnosti a na mimořádné události. Informace o poslání Nadace ORLEN Unipetrol a všech ostatních aktivitách najdete na internetových stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz.

Kontakt: Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol, telefon: +420 736 506 939, e-mail: nadace@orlenunipetrol.cz 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL