Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Životní prostředí/  Staráme se o sokoly
Velikost textu:  A AA
Staráme se o sokoly

Od roku 2011 spolupracujeme se sdružením ALKA Wildlife a společně sledujeme sokoly stěhovavé v našich výrobních areálech, kde mají ideální podmínky pro život: klid a dostatek​ potravy. V současné době jsou dvě hnízdní budky umístěny na komínech teplárny​ a etylenové jednotky v Chemparku Záluží, další se nachází na komíně v neratovické Spolaně, jedna v areálu Pardubice Paramo a poslední v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Sokolí rodinky doposud vychovaly na našich komínech 58 mláďat.


Fakta

Sokol stěhovavý se dožívá až 20 let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život. S maximální rychlostí při střemhlavém letu přes 350 km/h je pravděpodobně nejrychlejším živoč​ichem na Zemi. 

Sokol je na českém území tradičním ptačím druhem. Populace tohoto predátora lovícího holuby, kachny a další menší ptáky a netopýry byla nejsilnější ve 40. a 50. letech minulého století, kdy na území tehdejšího Československa hnízdilo až 60 párů. Z české krajiny sokoli vymizeli v 70. letech kvůli nadměrnému používání pesticidů v zemědělství. Opětovně se začali objevovat na konci 80. let. Na přelomu tisíciletí v Česku hnízdilo již zhruba 20 párů. Díky přísné ochraně dnes ornitologové registrují na našem území přibližně 130 až 140 hnízdících párů sokola stěhovavého. ​​​​​​

Hnízdění sokolů

​​​​​Tedy období od námluv po vyvedení mladých začíná obvykle na přelomu února a března. Do té doby žije sokolí pár svým obvyklým tempem. Pohybuje se ve svém teritoriu, ale hnízdo k životu nevyužívá. 

Samička zpravidla snáší jedno až čtyři vejce, na kterých sedí zhruba 30 dní, než se vylíhnou mláďata. Přibližně tři týdny po vylíhnutí mláďata kroužkujeme, což do budoucna slouží k objasnění původu ptáků na českém území. Během návštěvy hnízda se odhalí i jejich pohlaví. 

Vylíhnutím mláďat začíná pro rodiče opravdový kolotoč starostí, jelikož potomci vyžadují pravidelnou péči. V červnu už mají dostatek sil a znalostí k tomu, aby mohla opustit hnízdo. Jejich vydatný jídelníček zahrnuje především holuby, racky, nejrůznější menší ptáky a netopýry. 

Mladí dravci se vydají na zkušenou do světa a po dvou až třech letech si hledají vlastní teritorium, ve kterém se dokáží uživit a přivést na svět další generaci tohoto ohroženého ptačího druhu. Sokol stěhovavý může žít až 20 let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pro přehrání videa je třeba udělit marketingový souhlas.Udělit marketingový souhlas.

1 / 2

 

ONLINE PŘENOS ZE ŽIVOTA SOKOLŮ


​​​

Aktuality

  • Sledujte sokoly s námi! Výběr kamer z jednotlivých areálů najdete v menu po levé straně.
  • V pardubickém areálu společnosti Paramo byla v únoru 2023 nainstalována nová budka pro hnízdění sokolů stěhovavých. 
  • Budka je opatřena fotografickým záznamem, takže bude možné sledovat, jak sokolí rodiče o svá mláďata pečují.
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL