Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Udržitelnost/ESG/  Životní prostředí/  Dekarbonizace
Velikost textu:  A AA
Dekarbonizace
I přes naše silné postavení v oblasti rafinérského a petrochemického průmyslu nelze přehlížet vývoj a směřování současného světa. Potřeby zákazníků se velmi dynamicky vyvíjí a mění. Vzhledem k závazku omezit oteplování o méně než 2 °C jsme připravili strategický rozvojový plán do roku 2030, který se zaměřuje na hlavní oblasti: 

  • zavádět zelený vodík do našich technologií a dopravy,
  • zvýšit podíl recyklovaných materiálů v našich produktech,
  • dosáhnout požadovaných podílů biosložek v kapalných palivech,
  • dekarbonizovat energetiku přechodem na zemní plyn;
  • zavést obnovitelné zdroje energie,
  • zvyšovat účinnost současných technologií.

Energetika

Náš energetický zdroj T700 aktuálně spaluje hnědé uhlí z okolních lomů. V průběžné modernizaci energetických zdrojů máme záměr nahradit uhelnou teplárnu zcela novou paroplynovou kogenerační teplárnou, kterou doplní fotovoltaická elektrárna spolu s elektrolyzérem o příkonu minimálně 26 MW. Nový energetický zdroj umožní výrazné snížení emisí oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a jemného prachu v důsledku odklonu od uhlí. Plocha pro výstavbu je zamýšlena uvnitř areálu v Litvínově - Záluží, která vznikla po odstavení a demolici staré teplárny T200.

Vodíková strategie

Jsme největším výrobcem vodíku v Česku. Při rafinaci ropy jej vyrobíme v obou svých rafinériích zhruba 90 tisíc tun ročně. I když by se i tento vodík dal použít k částečné dekarbonizaci, evropská legislativa do budoucna počítá pouze s vodíkem, který bude vyroben za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Proto na ploše našeho závodu v Záluží u Litvínova postavíme v následujících letech elektrolyzér, který bude zásoben ekologickou energií z fotovoltaické elektrárny, kterou postavíme na přilehlých pozemcích. Tento vodík využijeme jak k ekologizaci výrobních technologií, tak do vodíkových plnicích stojanů na čerpacích stanicích. 

Tento projekt zapadá do celkové strategické koncepce skupiny ORLEN - Hydrogen Eagle a ORLEN Unipetrolu - Hydrogen road map

S vědomím důležitosti vodíku nejen v energetice, ale i dopravě jsme si dali cíl do roku 2030: vystavět a provozovat více jak 20 vodíkových plnicích stanic v Česku a další vodíkové plnicí stanice na Slovensku.

Biopaliva

Zaměřujeme se na recyklaci odpadního rostlinného oleje. Uskutečnili jsme provozní test přimíchávání takzvaného hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO) neboli bio suroviny do výrobního procesu na etylenové jednotce. Naším cílem je najít vhodný způsob sběru použitých jedlých olejů z domácností, který nebude zatěžovat životní prostředí a nebude produkovat nové odpadní materiály. Zohledňujeme pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti a kritéria úspor emisí skleníkových plynů. Rozvíjíme i alternativní paliva ze zdrojů organického a neorganického původu, jako je dřevní štěpka, použitý kuchyňský olej nebo odpadní plasty.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL