Velikost textu:  A AA
Projekty


Sběr oleje


Společně s ORLEN UniCRE jsme spustili pilotní projekt, který je zaměřen na sběr použitého kuchyňského oleje z domácností. Tento projekt je nejen šancí šetřit odpadní potrubí v domácnostech, nebo  omezit znečištění odpadních vod, ale navíc přispět k výzkumu využití odpadních olejů pro výrobu biopaliv, případně dalších produktů s nízkou uhlíkovou stopou. Cílem je tedy vyvíjet postup, který by umožnil tuto odpadní látku zušlechtit na vysoce kvalitní palivo pro motorová vozidla. Předpokládá se, že tato pokročilá příměs nahradí složky biopaliv, které se vyrábí z potravinových zdrojů, například z řepkového a slunečnicového oleje. Vozidla by jednou mohla jezdit na biopalivo získané z použitého stolního oleje.

​​

Let’s talk about it

Věnujeme se činnostem, které se zabývají vysvětlováním skutečně udržitelné budoucnosti. Poukazujeme na témata zajímavá nejen pro výrobce a spotřebitele, ale také pro jednotlivce. Vytvořili jsme projekt Let’s talk about it (LTAI), aby pomohl vysvětlit složitosti spojené se změnami směřujícími k cirkulární ekonomice a jejich předpokládanému vlivu pro dodavatelský řetězec. Otevíráme diskuzi, nabízíme možná řešení, poskytujeme k tomu prostor.


Operation Clean Sweep

Nepřetržitým vylepšováním a modernizací provozních činností se snažíme minimalizovat vliv našich činností na životní prostředí. Dalším krokem v oblasti ochrany životního prostředí a realizaci principů cirkulární ekonomiky je podepsání mezinárodní deklarace zvané Operation Clean Sweep (OCS). Na jejím základě od roku 2021 aplikujeme zásady programu zaměřeného na prevenci úniku plastů do životního prostředí, jehož koordinátorem je evropská asociace PlasticsEurope*.

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL