Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Archiv/  Finanční výsledky/  Finanční výsledky
Velikost textu:  A AA
Finanční výsledky

Hlavní finanční data: 2017

Ziskovost jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Tržby mil. Kč 29 850 31 181 30 904 30 543 122 478
Hrubý zisk mil. Kč 3 306 3 358 3 322 2 240 12 226
EBITDA LIFO mil. Kč 3 617 6 543 3 412 1 245 14 817
EBITDA mil. Kč 3 971 6 055 2 932 1 996 14 954
Downstream EBITDA LIFO mil. Kč 3 365 6 149 3 058 915 13 488
Downstream EBITDA mil. Kč 3 719 5 660 2 578 1 665 13 625
Maloobchod EBITDA LIFO mil. Kč 265 415 370 344 1 393
Maloobchod EBITDA mil. Kč 265 415 370 344 1 393
Ostatní EBITDA mil. Kč -14 -21 -16 -13 -64
EBIT mil. Kč 3 328 5 345 2 239 1 133 12 045
Čisté finanční výnosy (náklady) mil. Kč -33 -701 -413 -274 -1 421
Zisk/Ztráta před zdaněním mil. Kč 3 295 4 644 1 826 859 10 624
Daň z příjmů mil. Kč -469 -1 071 -303 -122 -1 965
Zisk/Ztráta za období mil. Kč 2 826 3 573 1 523 737 8 659
Zisk na akcii (v Kč) 15,58 19,72 8,40 4,05 47,75

 

 

Hlavní nefinanční data: 2017

Provozní data jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Rafinérie - objem zpracované ropy tis. tun 1 923 2 081 2 120 1 771 7 894
Rafinérie - využití kapacit % 88 96 97 81 90
Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodu (Benzina) tis. tun 1 579 1 795 1 801 1 656 6 081
Prodejní objemy petrochemických produktů tis. tun 456 500 525 511 1 992
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL