Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Archiv/  Finanční výsledky
Velikost textu:  A AA
Finanční výsledky

Hlavní finanční data: 2018

Ziskovost jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Tržby mil. Kč 27 172 31 137 35 990
Hrubý zisk mil. Kč 1 818 1 894 2 658
EBITDA LIFO mil. Kč 1 495 2 336 2 048
EBITDA mil. Kč 1 366 3 368 2 449
Downstream EBITDA LIFO mil. Kč 1 124 1 923 1 592
Downstream EBITDA mil. Kč 995 2 955 1 881
Maloobchod EBITDA LIFO mil. Kč 368 404 448
Maloobchod EBITDA mil. Kč 368 404 448
Ostatní EBITDA mil. Kč 3 10 9
EBIT mil. Kč 587 2 559 1 622
Čisté finanční výnosy (náklady) mil. Kč -271 936 4
Zisk/Ztráta před zdaněním mil. Kč 316 3 495 1 626
Daň z příjmů mil. Kč -6 -609 -346
Zisk/Ztráta za období mil. Kč 322 2 886 1 280
Zisk na akcii (v Kč) 1,78 15,92 7,06

 

 

Hlavní nefinanční data: 2018

Provozní data jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Rafinérie - objem zpracované ropy tis. tun 1 855 1 627 2 023
Rafinérie - využití kapacit % 86 77 92
Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodu (Benzina) tis. tun 1 365 1 504 1 744
Prodejní objemy petrochemických produktů tis. tun 531 511 441
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL