Velikost textu:  A AA
Etický kodex
Náš Etický kodex shrnuje firemní hodnoty a hlavní zásady transparentního a etického podnikání. Zároveň přehledně sjednocuje naše poslání a formy chování, ke kterým se hlásíme. Nejedná se o pouhý výčet požadovaného chování. Etický kodex je rovněž vodítkem pro ty, kteří mohou pociťovat nebo pozorovat chování, které je v rozporu s našimi etickými zásadami. 
 

Značky Skupiny UNIPETROL