Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií Unipetrolu
Velikost textu:  A AA
Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií Unipetrolu
Více informace týkající se výsledků nabytí akcíí spojené s dobrovolným veřejným navrhem na odkup akcií UNIPETROL, a.s., najdete na stránkách PKN ORLEN S.A, regulatorní oznámení vydané dne 7. února 2018:
 
 
7. února 2018
_______________________________________________________________________
 
Společnost POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem v Płocku, společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se zapsaným sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (základní kapitál ve výši PLN 534.636.326,25, zcela splacen), daňové identifikační číslo (číslo NIP): 7740001454  (dále jen "Navrhovatel"), oznamuje dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií vydaných společností UNIPETROL, a.s. (dále jen "Unipetrol"), které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů (dále jen "Nabídka"). Nabídka je činěna vlastníkům všech akcií vydaných společností Unipetrol. Navrhovatel pověřil Českou spořitelnu a.s., aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Nabídky a při vypořádávání převodů akcií Unipetrol.
 
Podrobné podmínky Nabídky jsou uvedeny v následujícím dokumentu:
 
Stanovisko představenstva společnosti Unipetrol k Nabídce je uvedeno v následujícím dokumentu:
 
Další podrobnosti ohledně Nabídky naleznete na stránkách České spořitelny a.s. www.csas.cz v sekci Zprávy z banky.

28. prosince 2017

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL