Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Valná hromada
Velikost textu:  A AA
2018
Upozornění - tato sekce obsahuje informace a podklady pro Valnou hromadu, která se uskuteční dne 28. srpna 2018 a informace a podklady pro Valnou hromadu, která se uskutečnila dne 28. června 2018.
 
Informace a podklady pro Valnou hromadu, která se uskutečnila dne 28. června 2018, jsou uvedeny ve spodní části této sekce.
 
 
Řádná valná hromada - 28. srpna 2018
 
 Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00.

Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:
Obecné
 
1. Zahájení valné hromady
 
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 
3. Volba osob do orgánů valné hromady
 
4. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů
 
 5. Závěr valné hromady
 
Další dokumenty
  
 
 
Řádná valná hromada - 28. června 2018
 
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat dne 28. června 2018 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00.
 
Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:
Obecné
 
1. Zahájení valné hromady
 
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 
3. Volba osob do orgánů valné hromady
 
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva
představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k
31. prosinci 2017, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na
úhradu ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017
 
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017
 
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2017
 
8.Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2017
 
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017
 
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
 
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
 
12. Odvolání a jmenování členů výboru společnosti pro audit
 
13. Závěr valné hromady
 

Další dokumenty

Vysvětlení k žádostem o vysvětlení akcionáře Miroslava Popelíka
Oznámení o počtu hlasů odevzdaných při hlasování na VH
Zápis z řádné valné hromady konané dne 28. června 2018

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL