Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Odpovědná firma/  Společenská odpovědnost
Velikost textu:  A AA
Společenská odpovědnost

CSR_RespNeigh_CZ.jpg
 

Strategie v oblasti společenské odpovědnosti (CSR)


Naším cílem je provádět jednotlivé činnosti eticky a odpovědně, a trvale budovat a rozvíjet skupinu ORLEN Unipetrol a její vztahy s veřej​ností na základě uznávaných hodnot. Udržitelnost nám leží na srdci, otázky životního prostředí a zájmy společnosti jsou nedílnou součástí našich každodenních aktivit. 


Čtyři pilíře našich​ akt​​ivi​t 

 • ​​​​​​​​Vzděláv​ání 

Podporujeme české školství a zaměřujeme se na všechny stupně vzdělávání. Spolupracujeme se školami, odměňujeme studenty s na​dstandardními výsledky a soustředíme se také na pedagogy. Hlavní roli při tom zastává Nadace ORLEN Unipetrol.

Vzdělávací projekty skupiny ORLEN Unipetrol: • Životní pro​stře

Dvakrát ročně zarybňujeme řeky Bílinu a Labe, v neratovické Spolaně chováme včely medonosné a ve všech našich výrobních areálech pod​porujeme hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého​. Více o ochraně životního prostředí zde.

Příklady CSR aktivit v oblasti životního prostředí:

 1. Zarybňování řek Bíl​i​ny a La​be​
 2. Podpora hnízdění sokola stěhovavého​
 3. Chov včel medonosných​
 4. Sběr PET lahví v našich areálech
 5. Operation Clean Sweep 
 6. UP! Fórum udržitelného podnikání
 7. Let’s talk about it 
 8. ChemTechNext ​​

 

 • Odpověd​ný soused

Podporujeme prosperitu a rozvoj regionů, ve kterých působíme. Chceme, aby nás naše okolí vnímalo jako odpovědného souseda, a proto komunik​ujeme nejen s místními úřady o otázkách týkajících se života ve městech a obcích, ale rovněž s tamními obyvateli. 

Projekty v oblasti podpory místních komunit:

 1. Spolupráce s městy a obcemi v okolí výrobních závodů​ 
 2. Zaměstnanecká charitativní sbírka Splněná přání​
 3. Spolupráce s Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize97 
 4. Konto našeho srdce HC VERVA Litvínov
 5. Česko-polská spolupráce: Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Polský institut v Praze, Klub polského kapitálu v České republice
 6. Členství v platformě Byznys pro společnost
 7. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří​

 

 • Zaměs​tnanci

Věnujeme velkou pozornost tomu nejcennějšímu – našim​ zaměstnancům. Jsme považováni za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v chemickém průmyslu. Jsme hrdí na to, že u nás pracuje bezmála 5 000 lidí. Proto jim věnujeme mimořádnou péči a nabízíme i širokou škálu dobročinných aktivit. 

Speciální projekty a aktivity skupiny ORLEN Unipetrol

 1. Tréninkové centrum
 2. Cena skupiny ORLEN Unipetrol 
 3. Program Absolvent
 4. Platforma IDEA 
 5. Týden bezpečnosti 
 6. Finanční odměna za doporučení nového zaměstnance
 7. Dobrovolnická platforma komUNIta​
 8. Spanilá jízda Uniriders 
 9. Sportovní klub zaměstnanců ORLEN Unipetrol​

 

​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL