Velikost textu:  A AA
Chemická recyklace
Chemická recyklace využívá principy pyrolýzy, neboli termického rozkladu za vysokých teplot. Jde o velmi efektivní technologii pro opětovné využití odpadních plastů. Již několikátým rokem testujeme technologický postup umožňující recyklovat plasty chemickou cestou na naší testovací pyrolýzní jednotce v našem chemickém závodě v Litvínově. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Není nutné vynakládat velké úsilí na důkladné třídění, protože tímto způsobem lze recyklovat většinu používaných plastů. Chemickou recyklací se navíc plast stává takřka nekonečně recyklovatelný. V roce 2027 chceme uvést do provozu velkoobjemovou pyrolýzní jednotku s kapacitou zpracování až 20 tisíc tun plastového odpadu ročně.
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL